Yn dilyn pasio Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017, sy’n cynnwys dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i gynnal asesiadau o’r effaith ar iechyd (HIA) mewn amgylchiadau penodol, mae’r papur saesneg yn unig, cyfarwyddyd hwn yn darparu gwybodaeth ategol am y defnydd o HIA yn y sector tai, gan gynnwys Cymdeithasau Tai (CT).

Saesneg yn unig: https://chcymru.org.uk/en/events/view/2017-health-social-care-and-housing 

 Ar gael yn Saesneg yn unig

Rhannu’r erthygl hon