Cynhelir y weminar hon ddydd Mercher 2 Medi, rhwng 10am ac 11am a chaiff ei chadeirio gan Nerys Edmonds o Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU).

Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys trosolwg o’r hyn a fydd yn cael ei drafod a rhestr o siaradwyr, ac i gofrestru ar gyfer y digwyddiad, cliciwch yma.