Mae Cyngor Dinas Caerdydd newydd gyhoeddi Canllaw Cynllunio Atodol i gefnogi a galluogi cynllunio a pholisi iach yn y ddinas.

Fe’i cynhyrchwyd gan yr Adran Cynllunio gyda mewnbwn gan y tîm iechyd y cyhoedd lleol. Fe’i diwygiwyd hefyd ar ôl ymgynghori ag ystod eang o randdeiliaid gan gynnwys ICC a WHIASU.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sue Toner yn ICC [email protected].

Planning for Health and Well-being SPG Version 1 0.pdf

Cynllunio ar gyfer iechyd a llesiant gwell – canllawiau cynllunio atodol.pdf

Rhannu’r erthygl hon