22 Ionawr 2019

Adroddiad Newydd wedi ei Lansio gan y TCPA ar Ailuno Iechyd â Chynllunio

Ddydd Llun 21 Ionawr 2019, lansiodd y Gymdeithas Cynllunio Gwlad a Thref (TCPA) adroddiad newydd yn Nhŷ’r Cyffredin o’r enw “”The State of the Union. Reuniting Health with Planning in Promoting Healthy Communities.” (ar gael yn Saesneg yn unig.) Mae’r adroddiad hwn yn rhoi darlun o effeithiolrwydd y cydweithio rhwng y sectorau cynllunio, iechyd cyhoeddus […]

6 Mehefin 2018

HIA ar Ddarpariaeth Toiledau Cyhoeddus ar Ynys Môn yn Hysbysu Polisi Llywodraeth Cymru

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yr wythnos diwethaf y bydd gan bob awdurdod lleol yng Nghymru flwyddyn, o dan Ddeddf newydd Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017, i ddatblygu strategaeth toiledau cyhoeddus. Dylai’r strategaethau hyn fynd i’r afael ag anghenion iechyd a llesiant pob grŵp yn y gymdeithas, yn enwedig y rhai yr ystyrir bod ganddynt anghenion ychwanegol […]