28 Tachwedd 2018

Cysoni ymwneud iechyd y cyhoedd â defnydd tir – gweithdy cynllunio 19 Tachwedd 2018, Canolfan Gwyddorau Bywyd, Bae Caerdydd

Dyma’r ail weithdy a gynhaliwyd yn 2018 yn canolbwyntio ar y thema ‘aduno iechyd a chynllunio’, yn benodol i archwilio lefelau ymgysylltu cyfredol rhwng iechyd y cyhoedd ac awdurdodau lleol ac i archwilio cyfleoedd i weithio mewn ffordd fwy cydlynol yn y dyfodol. Cadeiriwyd y diwrnod gan Kate Eden, Cyfarwyddwr Anweithredol Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) […]