9 Ionawr 2019

Cyflwyniad WHIASU yn Cynhadledd Bioamrywiaeth Cymru

Yn yr Hydref wnaeth Nerys Edmonds, Uwch Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus yn WHIASU, cyflwyno ar “Identifying the Health and Wellbeing Impacts of Environmental Programmes using Health Impact Assessment: Case Studies from Wales”yn cynhadledd ‘Wales Biodiversity’. Mae cyflwyniad Nerys ar gael yma, ac mae pob cyflwyniad o’r cynhadledd ar gael yma.

28 Tachwedd 2018

Cysoni ymwneud iechyd y cyhoedd â defnydd tir – gweithdy cynllunio 19 Tachwedd 2018, Canolfan Gwyddorau Bywyd, Bae Caerdydd

Dyma’r ail weithdy a gynhaliwyd yn 2018 yn canolbwyntio ar y thema ‘aduno iechyd a chynllunio’, yn benodol i archwilio lefelau ymgysylltu cyfredol rhwng iechyd y cyhoedd ac awdurdodau lleol ac i archwilio cyfleoedd i weithio mewn ffordd fwy cydlynol yn y dyfodol. Cadeiriwyd y diwrnod gan Kate Eden, Cyfarwyddwr Anweithredol Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) […]