Cynhaliwyd yr HIA cyntaf erioed o strategaeth toiledau cyhoeddus ar Ynys Môn yn 2016 i lywio penderfyniadau mewn perthynas â Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 a hefyd yr angen i awdurdodau lleol baratoi strategaeth toiledau.

Ers hynny mae wedi llywio Strategaeth Toiledau Llywodraeth Cymru yr ymgynghorir arni ar hyn o bryd ac mae’n cyfeirio at yr HIA:

https://llyw.cymru/strategaethau-toiledau-lleol-canllawiau-statudol-ar-gyfer-awdurdodau-lleol

Darllenwch y ddogfen lawn yma: HIA Darpariaeth Toiledau Cyhoeddus  (ar gael yn Saesneg yn unig)

 Rhannu’r erthygl hon