Mae’r pandemig yn alwad i’r ddynoliaeth ddihuno. Mae wedi cyflwyno heriau anhygoel ac wedi datgelu anghydraddoldebau strwythurol dwfn yn ein heconomi a’n cymdeithas, gan gynnwys anghydraddoldebau iechyd, tlodi bwyd a gwahaniaethau rhwng hiliau. Rydym wedi cofnodi’r gwersi a ddysgwyd ac wedi nodi arfer gorau i gefnogi cyflwyno a gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), y gellid ei defnyddio fel fframwaith i’n helpu i gyflawni adferiad gwyrdd, er mwyn sicrhau ein bod i gyd yn gweithio i greu dyfodol iach, teg a chynaliadwy i Gymru.

Cliciwch yma i weld E-friffio Gaeaf 2020 Cyfleoedd Gwyrdd.