Heddiw cyhoeddodd Public Health England astudiaeth achos ar sut y defnyddiodd WHIASU y Fframwaith Sgiliau a Gwybodaeth Iechyd Cyhoeddus i ddatblygu fframwaith sgiliau a gwybodaeth ar gyfer ymarfer Asesu’r Effaith ar Iechyd. Dyma’r fframwaith sgiliau a gwybodaeth a llwybr datblygu’r gweithlu cyntaf i gael ei greu ar gyfer ymarfer Asesu’r Effaith ar Iechyd

Gallwch ddarllen yr astudiaeth achos yma (Saesneg yn unig to page.)

Gallwch lawrlwytho Fframwaith Hyfforddi a Meithrin Gallu WHIASU ar gyfer Asesu’r Effaith ar Iechyd (2019) yma (Saesneg yn unig).