Bydd y sesiwn hon ar gyfer Rhwydwaith Ymarfer HIA yn canolbwyntio ar Asesiadau Effaith Integredig. Bydd siaradwyr yn archwilio amrywiaeth o safbwyntiau a phrofiadau o ddefnyddio a dylunio Asesiadau Effaith Integredig. Bydd hyn yn cynnwys datblygu offeryn Asesiadau Effaith Integredig ar-lein, sut i ymgorffori iechyd, Sicrhau Ansawdd, a dull Uned Gymorth Asesu Effaith ar Iechyd Cymru ei hun. Yna byddwn yn croesawu trafodaeth, yn ystyried ffyrdd ymlaen mewn byd asesu effaith sy’n fwyfwy cymhleth, ac yn rhoi’r cyfle i chi ofyn cwestiynau ac i sôn am eich profiadau neu’ch heriau chi wrth ddefnyddio Asesiadau Effaith Integredig.

27 Ebrill 2023 – 10:00 – 12:00

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod i’r digwyddiad, llenwch y ffurflen ganlynol gan ddefnyddio’r ddolen isod:

https://forms.office.com/e/ah1cqzmp3W

Diolch yn fawr.