Cyhoeddwyd dogfennau ymgynghori rheoliadau statudol Asesiadau o’r Effaith ar Iechyd Cymru ar 29 Rhagfyr gan Lywodraeth Cymru. Mae’r ymgynghoriad ar agor tan 29 Mawrth 2024. Mae’r dogfennau ymgynghori a’r canllawiau ar sut i ymateb i’w gweld yma: Rheoliadau asesiadau o’r effaith ar iechyd | LLYW.CYMRU