Gweminarau

WHIASU ‘gweminar Asesu’r Effaith ar Iechyd (HIA) Cyfranogol sy’n canolbwyntio ar Gydraddoldeb WHIASU’ – 5 Mawrth 2020

WHIASU ‘gweminar Asesu’r Effaith ar Iechyd (HIA) Cyfranogol sy’n canolbwyntio ar Gydraddoldeb WHIASU’ – 5 Mawrth 2020

Gallwch weld agenda’r weminar yma (saesneg yn unig) a gallwch weld y sleidiau yma (saesneg yn unig).

Digwyddiadau

Gweithdy Creu Lleoedd, Iechyd a Llesiant – 30 Ionawr 2020
Digwyddiad masnach, iechyd a llesiant – 7 Tachwedd 2019

Gellir gweld nodiadau’r trafodaethau yma (saesneg yn unig). Mwy o wybodaeth yma.

Cyflwyniadau

Cyflwyniadau ar gael yn Saesneg yn unig

Dr. Courtney McNamara, Uwch Ymchwilydd ym Mhrifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Norwy
Dr Andi Mabhala a Kristen Ward, PETRA, Prifysgol Caer
Dr. Susan Lloyd, Arweinydd Polisi Gweithredol, Bwrdd Cyfadran Iechyd y Cyhoedd
Gweithdy cynllunio cysoni ymwneud iechyd y cyhoedd â defnydd tir – 19 Tachwedd 2018

Dyma’r ail weithdy a gynhaliwyd yn 2018 yn canolbwyntio ar y thema ‘aduno iechyd a chynllunio’, yn benodol i archwilio lefelau ymgysylltu cyfredol rhwng iechyd y cyhoedd ac awdurdodau lleol ac i archwilio cyfleoedd i weithio mewn ffordd fwy cydlynol yn y dyfodol. Cadeiriwyd y diwrnod gan Kate Eden, Cyfarwyddwr Anweithredol Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) ac roedd cyfanswm o 58 o gyfranogwyr yn bresennol gan gynnwys cynllunwyr tref, swyddogion iechyd yr amgylchedd, llunwyr polisi, academyddion, ymarferwyr iechyd cyhoeddus a Chyfarwyddwyr Iechyd Cyhoeddus, yn dod o bob rhan o Gymru. I weld y cyflwyniadau o’r diwrnod, cliciwch ar y lincs isod (ar gael yn Saesneg yn unig).

Llunio Agenda a Rennir rhwng Iechyd y Cyhoedd a Chynllunio’r Defnydd o Dir – Dr Gill Richardson (saesneg yn unig)

Llunio Agenda a Rennir rhwng Iechyd y Cyhoedd a Chynllunio’r Defnydd o Dir – Simon Gilbert (saesneg yn unig)

Creu Lleoedd ym Mholisïau Llywodraeth Cymru a’r Cysylltiadau â Blaenoriaethau a Phenderfynyddion Ehangach Iechyd – Gemma Christian

Cydnabod Gwerth a Phwysigrwydd Cynllunio a Gwaith System Iechyd y Cyhoedd – Michael Chang (saesneg yn unig)

Cyflwyno’r Cefndir: Harmoneiddio a Gwella’r Ymgysylltiad rhwng Iechyd y Cyhoedd a a’r Prosiect Systemau Cynllunio yng Nghymru – Ed Huckle (saesneg yn unig)

Sut mae Pethau wedi Datblygu – Enghreifftiau Rhyngwladol o Arfer Da – Dr Laurence Carmichael (saesneg yn unig)

 

 

Cynadleddau Cyflwyno

Cynhadledd ragarweiniol ar gyfer 12fed Cynhadledd Ewrop ar Iechyd y Cyhoedd: Sefydliadoli Asesu’r Effaith ar Iechyd (HIA) a chydweithrediad traws-sector yn Ewrop 2019

Polisïau a Gwleidyddiaeth Cymru mewn Cyfnod Digynsail 2019

Cynhadledd y Gymdeithas Ryngwladol ar Asesiadau Effaith (IAIA) 2015

Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd Cymru 2015/Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru 2014