Mae Uned Gymorth HIA Cymru wedi bod yn gweithio’n agos gyda Chyngor Sir Dinbych dros nifer o flynyddoedd i gefnogi polisi cynllunio iach gan gynnwys drwy gymhwyso HIA i ystod o gynlluniau a phrosiectau.  Yr enghraifft ddiweddaraf yw’r HIA cyntaf erioed o Ganllaw Cynllunio Atodol Mannau Agored (CCA). 

Mae’r Adroddiad HIA a’r ddogfen CCA Mannau Agored derfynol a fabwysiadwyd a lywiwyd ac a ddylanwadwyd gan yr HIA, nawr ar gael i’w darllen.

CSD HIA Mannau Agored

Dogfen CCA Mannau Agored Derfynol CSD

I gael rhagor o wybodaeth am yr HIA neu’r CCA yna cysylltwch â Liz Green neu Lara Griffiths yng Nghyngor Sir Dinbych

Ffynhonnell: Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU)

Rhannu’r erthygl hon