Mae adroddiad newydd yn tynnu sylw at bwysigrwydd diogelu llesiant cymunedau pysgota Cymru wrth iddynt wynebu ansicrwydd ac effaith economaidd niweidiol bosibl Brexit.

Mae’r cyhoeddiad, a ysgrifennwyd ar y cyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r Sefydliad Iechyd Meddwl, yn nodi effeithiau iechyd a llesiant yr heriau a’r ansicrwydd niferus sy’n wynebu cymunedau pysgota yng Nghymru. Mae’r materion hirsefydlog hyn yn debygol o gael eu gwaethygu ymhellach gan Brexit, gan ddod â ffynhonnell ychwanegol o straen i dros 800 o weithwyr a’u teuluoedd.

Cael gwybod mwy