Mae’r wefan newydd (ar gael yn Saesneg yn unig) ar gyfer Swyddfa Ewropeaidd WHO ar gyfer Buddsoddi mewn Iechyd a Datblygiad, Fenis, yr Eidal yn cynnwys ystod o wybodaeth ac adnoddau defnyddiol gan gynnwys cyhoeddiadau, newyddion a chyfle i gyfarfod â’r swyddfa!

Swyddfa Fenis yw canolfan ragoriaeth WHO/Ewrop ym meysydd thematig tegwch iechyd, penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd iechyd, a buddsoddi mewn iechyd yng nghyd-destun agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy.

Rhannu’r erthygl hon.