Mae’r sesiwn a gynlluniwyd ar gyfer dydd Mawrth, 3ydd o Fawrth yng Ngogledd Cymru wedi’i gohirio nes bydd rhybudd pellach.

Bydd dyddiadau newydd yn cael eu rhyddhau maes o law.

Bydd y sesiwn yn cwmpasu:Dealltwriaeth sylfaenol o Asesu’r Effaith ar Iechyd (HIA), beth ydyw a sut mae’n cael ei wneud; gwerthoedd ac elfennau sylfaenol HIA o ansawdd uchel; trosolwg o HIA yng nghyd-destun polisi presennol Cymru; astudiaeth achos o HIA yng Nghymru; a chyflwyniad ymarferol i sgrinio.

Anfonwch eich ffurflen gofrestru at Vicky Smith fel y gallwn sicrhau eich lle ar y cwrs. 

Cliciwch yma i gael y daflen a’r ffurflen gofrestru.