Yn y Seminar hon bydd tri siaradwr, gan gynnwys Nerys Edmonds o Uned Gymorth Asesu Effaith Ar Iechyd Cymru (WHIASU). Byddent yn rhannu eu mewnwelediadau am sut mae newid hinsawdd yn y DU yn mynd i effeithio ar wasanaethau trafnidiaeth ac iechyd, a beth ellir ei wneud i addasu i’r newidiadau hyn i sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus a chynlluniau teithio llesol yn wydn.

Os hoffech gofrestru i ymuno â’r seminar ar 23 Hydref 2023, cliciwch ar y ddolen YMA.