5 Gorffennaf 2024

Digwyddiadau Rhwydwaith Ymarfer HIA sydd ar ddod

Asesiad o’r Effaith ar Iechyd ac Adenillion Cymdeithasol o Fuddsoddi – Cipio effeithiau iechyd a gwerth cymdeithasol iechyd y cyhoedd Dydd Mercher, 28 Awst 2024, 10:00 – 11:00 Bydd y weminar nesaf hon yng nghyfres o ddigwyddiadau rhwydwaith HIA WHIASU yn archwilio’r cysyniad o werth cymdeithasol a’i berthynas ag Asesu’r Effaith ar Iechyd (HIA). Byddwn yn edrych ar […]

16 Mai 2024

Asesu goblygiadau cytundebau masnach rydd ar iechyd y cyhoedd: Cytundeb Partneriaeth Gynhwysfawr a Blaengar y Môr Tawel

Yn 2016, pleidleisiodd y Deyrnas Unedig i adael yr Undeb Ewropeaidd, a oedd wedi creu ansicrwydd gwleidyddol a chymdeithasol. Mae’r Deyrnas Unedig bellach yn negodi ei chytundebau masnach ei hun, ac ym mis Mawrth 2023, cytunodd i ymuno â Chytundeb Partneriaeth Gynhwysfawr a Blaengar y Môr Tawel (CPTPP). Cynhaliwyd Asesiad o’r Effaith ar Iechyd (HIA) […]

18 Gorffennaf 2023

Adroddiad newydd: Newid Hinsawdd yng Nghymru: Asesiad o’r Effaith ar Iechyd

Mae’r asesiad hwn o’r effaith ar iechyd (HIA) yn arfarniad strategol a chynhwysfawr o oblygiadau posibl newid hinsawdd yn y dyfodol agos i’r hirdymor ar iechyd poblogaeth Cymru. Mae’n darparu tystiolaeth gadarn i hysbysu cyrff cyhoeddus, asiantaethau a sefydliadau yn eu paratoadau ar gyfer newid hinsawdd a digwyddiadau newid hinsawdd a’u hymatebion iddynt. Ei nod […]