Mae WHIASU wedi diweddaru ei chwrs eDdysgu ar HIA i gynnwys ei ‘quality assurance review framework’ newydd ac enghreifftiau newydd o ddefnyddio HIA mewn sectorau gwahanol.

Mae’r cwrs eDdysgu ar gael ar ein tudalen Datblygiad Proffesiynol ac yn rhad ac am ddim i ddefnyddio.