Mae’r Uned Gymorth Asesu Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU) wedi cyhoeddi ei cylchlythyr Gaeaf 2018/19. Mae’r rhifyn diweddaraf yn cynnwys erthyglon ar y Ganolfan Gydweithredu Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ar gyfer ‘Buddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant’, diweddariad ar y waith Cydgordio Iechyd y Cyhoedd a Chynllunio Defnydd o Dir, a syniadau ar gyfer adnoddau a dolenni defnddiol.

Darllennwch y cylchlythyr yma.