14 Rhagfyr 2023

Nodwch y Dyddiad! Polisïau cynllunio gofodol, iechyd y cyhoedd a’r gwasanaeth iechyd: cyfleoedd i wella iechyd a mynd i’r afael ag anghydraddoldebau 

Dydd Iau 8 Chwefror 2024 9:30am – 12.30pm (ar-lein) Yn dilyn digwyddiad llwyddiannus y llynedd, mae Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU), Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal ei ddigwyddiad blynyddol a gefnogir gan Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddod â gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio ym meysydd iechyd a chynllunio gofodol, neu sydd â […]

22 Ionawr 2019

Adroddiad Newydd wedi ei Lansio gan y TCPA ar Ailuno Iechyd â Chynllunio

Ddydd Llun 21 Ionawr 2019, lansiodd y Gymdeithas Cynllunio Gwlad a Thref (TCPA) adroddiad newydd yn Nhŷ’r Cyffredin o’r enw “”The State of the Union. Reuniting Health with Planning in Promoting Healthy Communities.” (ar gael yn Saesneg yn unig.) Mae’r adroddiad hwn yn rhoi darlun o effeithiolrwydd y cydweithio rhwng y sectorau cynllunio, iechyd cyhoeddus […]

15 Ionawr 2019

Papur Cyfarwyddyd ar Ordewdra, Allfeydd Bwyd Poeth a Chynllunio yng Nghaerdydd

Mae Cyngor Caerdydd a Thîm Iechyd Cyhoeddus Caerdydd a’r Fro wedi gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu papur cyfarwyddyd ar y pwnc ‘Gordewdra, Allfeydd Bwyd Poeth a Chynllunio yng Nghaerdydd’ sy’n ymchwilio i weld a oes cysylltiad rhwng amddifadedd, allfeydd bwyd poeth a gordewdra yn ystod plentyndod. Mae’r papur yn rhoi trosolwg o’r dull a ddilynwyd, […]

29 Hydref 2018

Iechyd yn Asesiadau Cynlluniadau

 Yn y rhifyn diweddaraf o Planning in London, darparodd Michael Chang (Cymdeithas Cynllunio Gwlad a Thref), Liz Green (WHIASU) a Jenny Dunwoody (Arup) drosolwg o gyfleoedd i integreiddio ystyriaethau iechyd mewn ystod o asesiadau yn y broses gynllunio. Mae’r rhain yn cynnwys yr Asesiad Amgylcheddol Strategol, Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol a’r Asesiad o’r Effaith ar Iechyd. […]

1 Hydref 2018

New guide – Creating healthier places and spaces for our present and future generations

A new guide ‘Creating healthier places and spaces for our present and future generations‘ has recently been published by Public Health Wales. It has been created to support Public Services Boards, public bodies, cross sector organisations and individuals take forward actions that address and enhance the health and well-being opportunities afforded by the natural and […]

20 Mawrth 2018

Dogfennu Cyfeiriad o ‘Planning for Better Health and Wellbeing in Wales’

Os ydych yn gweithio yn y sector cynllunio neu iechyd, bydd y 5 dogfen yma o ddiddordeb iddo chi: Resource 1 Checklist for aligning local development policies and planning decisions with Planning Policy Wales.pdf Resource 2 Process for Public Health Involvement in Development Planning.pdf Resource 3 Process for Health Involvement in the Development Management.pdf Resource […]