12 Hydref 2023

Seminar THINK: gwydnwch trafnidiaeth gyhoeddus o ran herio newid hinsawdd yn y DU

Yn y Seminar hon bydd tri siaradwr, gan gynnwys Nerys Edmonds o Uned Gymorth Asesu Effaith Ar Iechyd Cymru (WHIASU). Byddent yn rhannu eu mewnwelediadau am sut mae newid hinsawdd yn y DU yn mynd i effeithio ar wasanaethau trafnidiaeth ac iechyd, a beth ellir ei wneud i addasu i’r newidiadau hyn i sicrhau bod […]

28 Tachwedd 2018

Cysoni ymwneud iechyd y cyhoedd â defnydd tir – gweithdy cynllunio 19 Tachwedd 2018, Canolfan Gwyddorau Bywyd, Bae Caerdydd

Dyma’r ail weithdy a gynhaliwyd yn 2018 yn canolbwyntio ar y thema ‘aduno iechyd a chynllunio’, yn benodol i archwilio lefelau ymgysylltu cyfredol rhwng iechyd y cyhoedd ac awdurdodau lleol ac i archwilio cyfleoedd i weithio mewn ffordd fwy cydlynol yn y dyfodol. Cadeiriwyd y diwrnod gan Kate Eden, Cyfarwyddwr Anweithredol Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) […]

1 Hydref 2018

New guide – Creating healthier places and spaces for our present and future generations

A new guide ‘Creating healthier places and spaces for our present and future generations‘ has recently been published by Public Health Wales. It has been created to support Public Services Boards, public bodies, cross sector organisations and individuals take forward actions that address and enhance the health and well-being opportunities afforded by the natural and […]

20 Mawrth 2018

Dogfennu Cyfeiriad o ‘Planning for Better Health and Wellbeing in Wales’

Os ydych yn gweithio yn y sector cynllunio neu iechyd, bydd y 5 dogfen yma o ddiddordeb iddo chi: Resource 1 Checklist for aligning local development policies and planning decisions with Planning Policy Wales.pdf Resource 2 Process for Public Health Involvement in Development Planning.pdf Resource 3 Process for Health Involvement in the Development Management.pdf Resource […]