Croeso i’r Tîm Iechyd Rhyngwladol

Mae’r Tîm Iechyd Rhyngwladol yn rhan o Ganolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd Cymru ar Fuddsoddi mewn Iechyd a Llesiant. Mae’r Tîm Iechyd Rhyngwladol yn darparu dull ar gyfer dosbarthu dysgu rhyngwladol, ymchwil ac arfer gorau gan ei bartneriaid ledled y byd, gan ddistyllu’r wybodaeth hon ar gyfer cynulleidfa Gymreig yma yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn Llywodraeth Cymru a’n partneriaid ehangach ledled y wlad. Yn ogystal â gwybodaeth sy’n dod i mewn, mae’r Tîm Iechyd Rhyngwladol yn cyflwyno cyfle i hyrwyddo arfer gorau Cymru ledled y byd trwy ein partneriaid cenedlaethol a rhyngwladol.

Rydym yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru, Rhaglen Cymru dros Affrica, Swyddfa Ranbarthol Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer Ewrop, EuroHealthNet a phartneriaid cenedlaethol, y DU a rhyngwladol allweddol eraill, gan ddatblygu synergeddau a hyrwyddo cyfleoedd.

Gweler isod am ein hadnoddau dan sylw