Mae’r trydydd argraffiad o   Disease Control Priorities, (DCP3), yn crynhoi gwybodaeth sefydliadau ac   arbenigwyr o bob cwr o’r byd am iechyd byd-eang. Teitl y seithfed gyfrol yw:   Injury Prevention and Environmental Health. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i   wefan Disease Control Prioritiese. (Saesneg yn unig)