Ymunwch ag Addysg Iechyd Lloegr (HEE) a’r Ymddiriedolaeth Iechyd ac Addysg Drofannol (THET) yn Birmingham wrth iddynt lansio’r gyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau ar gyfer staff y GIG sydd â diddordeb mewn profiad o iechyd byd-eang.

I gyd-fynd ag achlysur lansio Strategaeth Gweithlu Byd-eang newydd HEE, a chan ddefnyddio profiad helaeth THET o reoli partneriaethau iechyd ar draws Affrica ac Asia, bydd y diwrnod hwn yn gyfle i ddysgu oddi wrth, ac ymgysylltu â chydweithwyr profiadol yn y maes trwy gymysgedd o weithdai, cyflwyniadau a sesiynau rhyngweithiol.

Cael gwybod mwy. (saesneg yn unig)