I’w chynnal ddydd Mawrth 25 Ebrill 2023, rhwng 09.30 a 13.30 (rhithwir)

Bydd cynhadledd Dinasyddiaeth Fyd-eang GIG yr Alban 2023 yn archwilio rhai problemau o fewn partneriaethau iechyd ac iechyd byd-eang ac yn rhannu ffyrdd y gall unigolion a grwpiau sicrhau nad ydynt yn parhau. Am ragor o wybodaeth a chofrestru, cliciwch yma (saesneg yn unig)