Mae yna lawer o ffyrdd i gysylltu â’r Tîm Iechyd Rhyngwladol. Rydyn ni ar Twitter @phwwhocc a Facebook Phwwhocc, neu gallwch ysgrifennu atom yn:

Tîm Iechyd Rhyngwladol / WHO CC

Iechyd Cyhoeddus Cymru
Rhif 2 Capital Quarter
Stryd Tyndall
Caerdydd
CF10 4BZ

Ffôn: +44 02920 227744
E-bost: [email protected]

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb yn Gymraeg heb oedi.