Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ymwneud ag amrywiaeth eang o ymchwil genedlaethol a rhyngwladol. Mae ymchwil yn rhan hanfodol o’r hyn a wnawn fel sefydliad, gan ein galluogi i ddeall y dulliau mwyaf effeithiol o wella iechyd a lles y rhai sy’n byw yng Nghymru a thu hwnt.

Awduron: Alisha Davies, Mark Bellis
Chwilio'r holl adnoddau