Mae sawl ffordd o gysylltu â Chyfarwyddiaeth Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant. Mae gennym gyfrifon Twitter @phwwhocc a Facebook Phwwhocc, neu gallwch ysgrifennu atom yn:

Polisi ac Iechyd Rhyngwladol,

Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd (WHO CC) ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant

Iechyd Cyhoeddus Cymru
Rhif 2 Capital Quarter
Stryd Tyndall
Caerdydd
CF10 4BZ

Ffôn: +44 02920 227744
E-bost: [email protected]

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb yn Gymraeg heb oedi.

Polisi ac Iechyd Rhyngwladol,

Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd (WHO CC) ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant

Iechyd Cyhoeddus Cymru
Tŷ Clwydian
Parc Technoleg Wrecsam
Wrecsam
LL13 7YP

Ebost: [email protected]

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb yn Gymraeg heb oedi.