Mae’r adroddiad hwn yn seiliedig ar werthusiad dilynol gyda chyfranogwyr hyfforddiant ACE TIME. Mae’n ceisio darganfod a gynhaliwyd y newidiadau cadarnhaol a nodwyd yn y gwerthusiad hyfforddiant ACE TIME cychwynnol ar ôl naw i bymtheg mis ar ôl mynychu’r hyfforddiant.

Awduron: Gabriela Ramos Rodriguez, Freya Glendinning+ 2 mwy
, Sophie Harker, Hayley Janssen
Chwilio'r holl adnoddau