Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno canfyddiadau adolygiad byr a wnaed i adnabod perthnasau penodol rhwng ACEs, a hynny ar gyfer diabetes math 1 a math 2 yn unigol.

Awduron: Karen Hughes, Kat Ford+ 1 mwy
, Mark Bellis
Chwilio'r holl adnoddau