Archwilio’r perthnasoedd rhwng profiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACEs), iechyd cronig a’r defnydd o’r gwasanaeth iechyd ymhlith sampl o gleifion meddyg teulu.

Awduron: Katie Hardcastle, Mark Bellis+ 2 mwy
, Catherine Sharp, Karen Hughes
Chwilio'r holl adnoddau