Astudiaeth i amcangyfrif baich iechyd ac ariannol profiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACE) yng Nghymru a Lloegr.

Awduron: Karen Hughes, Kat Ford+ 3 mwy
, Rajendra Kadel, Catherine Sharp, Mark Bellis
Chwilio'r holl adnoddau