Nod yr adroddiad hwn yw cryfhau’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth o oblygiadau ymadawiad y Deyrnas Unedig (DU) o’r Undeb Ewropeaidd
(UE) – ‘Brexit’ – i dlodi, ac iechyd a llesiant yng Nghymru.

Awduron: Sumina Azam, Katie Hardcastle+ 6 mwy
, Laura Morgan, Rebecca Hill, Michael Fletcher, Tom Johnson, Liz Green, Mark Bellis
Chwilio'r holl adnoddau