Mae’r astudiaeth hon, a gyflawnwyd gan Uned Atal Trais Cymru (VPU) a Phrifysgol Caerwysg, yn archwilio profiadau ac ymddygiad rhai sy’n sefyll gerllaw trais a cham-drin domestig yn ystod y pandemig COVID-19.

Awduron: Alex Walker, Rachel A Fenton+ 5 mwy
, Lara Snowdon, Bryony Parry, Emma Barton, Catherine Donovan, Mark Bellis
Chwilio'r holl adnoddau