Nod yr adroddiad hwn yw rhagweld canlyniadau economaidd posibl COVID-19 ar Salwch Hirsefydlog (LSI), gan ystyrtied y berthynas rhwng newid yn y gyfradd ddiweithdra a LSI.

Awduron: Rajendra Kadel, James Allen+ 2 mwy
, Mariana Dyakova, Mark Bellis
Chwilio'r holl adnoddau