Mae’r adroddiad hwn ar y cyd gan Ymddiriedolaeth BRE, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru yn edrych yn fanwl ar y cysylltiadau rhwng amodau tai gwael, yn yr achos hwn ‘peryglon yn y cartref’ a’u heffaith ar iechyd a lles a’r gost i’r GIG a chymdeithas ehangach. Mae’n ategu canfyddiadau adroddiad Gwneud Gwahaniaeth Tai ac Iechyd: Yr Achos dros Fuddsoddi* a gyhoeddwyd yn flaenorol, ac mae hefyd yn adeiladu ar gyhoeddiadau blaenorol gan Ymddiriedolaeth BRE a Shelter.

Awduron: Simon Nicol, Helen Garrett+ 3 mwy
, Louise Woodfine, Gowan Watkins, Abigail Woodham
Chwilio'r holl adnoddau