Nod yr adroddiad hwn yw nodi a mesur costau trais i’r system gofal iechyd yng Nghymru, gan ddefnyddio dulliau cost salwch (COI).

Awduron: Lisa Jones, Charlotte Bigland+ 1 mwy
, Zara Quigg
Chwilio'r holl adnoddau