Mae’r astudiaeth hon yn archwilio i ba raddau y mae iechyd meddwl gwael yn dylanwadu ar fudo dewisol.

Awduron: Giles Greene, Andrea Gartner+ 5 mwy
, Daniel Farewell, Lazlo Trefan, Alisha Davies, Mark Bellis, Shantini Paranjothy
Chwilio'r holl adnoddau