Mae’r erthygl hon yn edrych ar y canfyddiadau cynnar ar ôl cyflwyno proffylacsis cyn-amlygiad ar gyfer atal HIV yng Nghymru.

Awduron: Laia Fina, Amy L. Phillips+ 5 mwy
, Adam Jones, Lauren Couzens (née Ellis), Rachel Drayton, Daniel Rh. Thomas, Ananda Giri Shankar
Chwilio'r holl adnoddau