Archwiliodd yr astudiaeth hon effeithiau ymyriadau bywyd nos aml-gydran – gan gynnwys defnyddio’r gymuned, hyfforddi gweinwyr diodydd cyfrifol a dulliau gorfodi’r gyfraith – i leihau gorwasanaeth alcohol mewn pedwar lleoliad bywyd nos yng Nghymru a Lloegr. Canfuwyd bod ymyriadau aml-gydran yn gysylltiedig â chynnydd sylweddol mewn gwrthod gwasanaeth, gydag effeithiau’n gryfach ar gyfer ymyriadau a oedd yn cynnwys gwell gorfodi’r gyfraith, yn enwedig pan oedd yr holl gydrannau ymyrraeth yn cael eu gweithredu.

Awduron: Zara Quigg, Nadia Butler+ 2 mwy
, Karen Hughes, Mark Bellis
Chwilio'r holl adnoddau