Comisiynodd Uned Atal Trais Cymru Sefydliad Iechyd y Cyhoedd, Prifysgol John Moore’s Lerpwl i gynnal gwerthusiad o’i flwyddyn weithredol gyntaf i lywio ei ddatblygiad parhaus. Fel rhan o’r Gwerthusiad, cafodd yr Uned ei mesur yn erbyn pum egwyddor; cydweithredu; cydgynhyrchu; cydweithredu wrth rannu data a rhannu gwybodaeth; datblygu gwrth-naratif; a chytundeb cymunedol, trwy gyfweliadau ag aelodau a rhanddeiliaid, digwyddiadau ymgysylltu ac adolygiad o ddogfennau Uned Atal Trais Cymru.

Awduron: Hannah Timpson, Rebecca Harrison+ 3 mwy
, Charlotte Bigland, Nadia Butler, Zara Quigg
Chwilio'r holl adnoddau