Mae’r gwaith hwn yn estyniad o adroddiad Gwneud Gwahaniaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru ac mae’n defnyddio tystiolaeth ymchwil a barn arbenigol i nodi camau i leihau llygredd aer sy’n gysylltiedig â thraffig ar y ffyrdd, risgiau ac anghydraddoldebau.

Awduron: Charlotte Grey, Huw Brunt+ 7 mwy
, Sarah Jones, Sumina Azam, Joanna Charles, Tom Porter, Angela Jones, Teri Knight, Sian Price
Chwilio'r holl adnoddau