Mae profiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACEs) yn gysylltiedig â risgiau iechyd uwch ar hyd y cwrs bywyd. Nod y papur hwn yw amcangyfrif baich iechyd ac ariannol ACEs ar gyfer 28 o wledydd Ewropeaidd.

Awduron: Karen Hughes, Kat Ford+ 4 mwy
, Mark Bellis, Freya Glendinning, Emma Harrison, Jonathon Passmore
Chwilio'r holl adnoddau