Mae’r adroddiad hwn yn archwilio sut y gall tri thuedd allweddol – newidiadau i sut rydym yn gweithio, newid yn yr hinsawdd a newid demograffig – effeithio ar nghydraddoldebau yng Nghymru yn y dyfodol. Roedd yr ymchwil yn seiliedig ar adolygiad cyflym o dystiolaeth llenyddiaeth a thrafodaethau gyda sefydliadau sy’n eiriol dros fwy o gydraddoldeb.

Awduron: Sara MacBride-Stewart, Alison Parken
Chwilio'r holl adnoddau