Yn rhyngwladol, cydnabyddir yn gynyddol y niwed y gall defnydd unigolyn o alcohol ei achosi i’r rhai o’u hamgylch (y cyfeirir atynt fel niwed yn sgîl pobl eraill yn yfed alcohol). O ganlyniad, mae ymchwil i’r mater hwn wedi dechrau dod i’r amlwg gan dynnu sylw at natur, graddfa a chost niwed yn sgîl pobl eraill yn yfed alcohol ar draws poblogaethau amrywiol.

Awduron: Zara Quigg, Mark Bellis+ 3 mwy
, Hannah grey, Jane Webster, Karen Hughes
Chwilio'r holl adnoddau