Mae’r ddogfen hon yn rhoi trosolwg o’r dystiolaeth gyfredol [Mawrth 2017] sy’n ymwneud â darparu Proffylacsis Cyn Cyswllt (PrEP) ar gyfer atal HIV, gan gynnwys adolygiad helaeth o’r dystiolaeth sydd ar gael ar gyfer agweddau penodol ar y pwnc, dadansoddi treialon clinigol, y polisi, cyd-destun rheoliadol a deddfwriaethol, a safbwyntiau byd-eang. Roedd y ddogfen hon yn allweddol yn y penderfyniad i ddarparu PrEP yng Nghymru

Awduron: Adam Jones, Zoë Couzens
Chwilio'r holl adnoddau