Mae profiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACE) yn cael effaith negyddol ar iechyd yn ystod plentyndod, ond nid yw eu heffaith ar ganlyniadau addysg mor hysbys. Archwiliwyd a yw ACE yn gysylltiedig â chyrhaeddiad addysgol is yn 7 ac 11 oed neu beidio.

Awduron: A. Evans, Katie Hardcastle+ 7 mwy
, A. Bandyopadhyay, D. Farewell, A. John, R.A. Lyons, S. Long, Mark Bellis, S. Paranjothy
Chwilio'r holl adnoddau