Dyma’r trydydd mewn cyfres o adroddiadau sy’n edrych ar nifer yr achosion o Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) ym mhoblogaeth oedolion Cymru a’u heffaith ar iechyd a lles ar draws cwrs bywyd.

Awduron: Kathryn Ashton, Mark Bellis+ 4 mwy
, Katie Hardcastle, Karen Hughes, Susan Mably, Marie Evans
Chwilio'r holl adnoddau