Mae’r adroddiad cryno hwn yn cyflwyno canfyddiadau allweddol ymchwil helaeth a wnaed gyda Heddlu De Cymru i ddeall y galw o ran bregusrwydd. Mae’r adroddiad hwn yn cryfhau’r achos dros y ffordd y gall plismona fod yn fwy effeithiol o ran atal problemau cyn iddynt waethygu trwy ymagwedd gynaliadwy a hirdymor.

Awduron: Kat Ford, Shaun Kelly+ 4 mwy
, Jessica Evans, Annemarie Newbury, Zoe Meredith, Janine Roderick
Chwilio'r holl adnoddau